Badatelský klub – Vědecké pokusy (1. – 2. třída)

Vždy to vaše děti táhlo dělat všelijaké experimenty a poznávat přírodní zákonitosti? Máte pocit, že fyzika, chemie, biologie nebo práce s mikroskopem je to, co žene vaše dítě k touze poznávat dosud nepoznané? Pokud ano, jste ve správném kroužku!

Celým kroužkem provází zkušená laboratorní myška Žofka nebo známí čeští i světoví vědci. Vytvoříme si vlastní podmořskou sopku, mořské korály, vzkazy z tajného písma, mléčnou duhu, magnetický sliz nebo sníh, vyvoláme faraonovy hady, ověříme si kapacitu svých plic, uhasíme požár, ocitneme se v sevření tekutého písku, v pravěku i pod vodou; staří mazáci si vyzkouší práci s mikroskopem a mnoho dalšího.

Naši badatelé si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami a dalším laboratorním vybavením. Deníky a veškeré pomůcky jsou v ceně kroužku.

Děti využívají zejména pomůcky z přírodovědné krabice a další drobný materiál, který zajistí lektor kroužku.

Vhodné pro: děti od 6 do 12 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 32 lekcí po 90 minutách

Co mít s sebou: psací potřeby

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech a motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Badatelský klub – Mladý elektrikář (od 2. třídy)

Víte, jak si můžeme vyměnit vypínač u lampičky na nočním stolku? Proč máme v domácnosti pojistky a jističe? Děti naučíme základům elektrikářské práce: vyměníme si rozbitý vypínač, zapojíme zásuvku, žárovku do objímky, zvládneme výrobu vlastní svítilny, užijeme si spoustu zábavy se stavebnicí Boffin.

Cílem klubu je rozvíjet u dětí jejich zájem o přírodní vědy, které se opírají o známé fyzikální zákony a zasahují do tolika odvětví lidské činnosti. Při zkoumání, experimentování a objevování možností různých materiálů rozvíjejí děti schopnost práce s informacemi, posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Součástí ceny kroužku je veškeré vybavení i pracovní sešit, který interaktivní formou pomáhá dětem utřídit si získané informace. Ve výuce je využívána kooperativní forma práce, děti pracují ve dvojicích nebo samostatně s pomocí lektora.

Vhodné pro: děti od 8 do 12 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 32 lekcí po 90 minutách

Co mít s sebou: psací potřeby

 

Dopřejte vašemu dítěti vychutnat si kreativní kroužek plný skvělých možností. Je nejen inspirativní, ale zároveň i velmi praktický pro další život našich dětí.

Název projektu: Světem bádání a cizích jazyků

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009930

Příjemce podpory a realizátor projektu OP VVV: Středisko volného času a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Kroužky pro děti Praha, IČO 03731189

 

Název projektu: Cesta do lepší budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ:02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009928

Příjemce podpory a realizátor projektu OP VVV: Středisko volného času Kroužky pro děti Střední Čechy, IČO 03691381

 

Název projektu: Radost z poznávání světa

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009929

Příjemce podpory a realizátor projektu OP VVV: Základní umělecká škola a Středisko volného času Průhonice, IČO 05825423

 

Rozvrh kroužku