VÍTEJTE V KROUŽKU: ANGLICKÝ JAZYK!

Vnímáte u vašeho dítěte zájem o angličtinu, nebo jej chcete s angličtinou hravou formou seznámit? Potřebuje vaše dítě anglický jazyk doučit nebo posílit konverzaci či psaný projev? V každém ohledu a pro každou věkovou kategorii nalezneme ten pravý kroužek Anglického jazyka. Pomůžeme, naučíme, vysvětlíme, rozmluvíme… Angličtiny se není třeba bát!

Naším hlavním zájmem je posílit u dětí jejich volný projev a zbavit je zábran z mluvení. Rádi bychom, aby děti mluvit cizím jazykem především bavilo, a proto používáme cílené komunikační aktivity, hry, mini-dialogy, scénky i různé modelové situace, které jim pomohou odbourat strach či počáteční ostýchavost. Je krásné sledovat, jak se děti během hraní nejen baví, ale zároveň nasávají tím nejpřirozenějším způsobem základy anglického jazyka. Během plnění nejrůznějších úkolů získávají totiž děti jazykové znalosti podvědomě a přitom daleko intenzivněji než při běžném pasivním učení. Samozřejmostí je procvičování anglických frází, tolik potřebných pro běžnou domluvu.

Ke konci kurzu mají děti prokazatelně více zkušeností s ústním projevem, jsou schopny rozumět poslechovému i psanému projevu, umí samostatně hovořit na jednoduchá témata a ti starší budou připraveni na veškeré nástrahy nejrůznějších zkoušek.

Vhodné pro: děti od 4 do 12 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 30 minutách v MŠ a po 60 minutách v ZŠ. 

Co mít s sebou: stačí psací potřeby, další pomůcky zajistíme!

Nabídněte dětem tento všestranný kroužek Anglického jazyka, vždyť mluvit dobře anglicky je dnes téměř nutností. Těšíme se na vás!

rozvrh kroužku Anglický jazyk