VÍTEJTE V KROUŽKU: 112 – Mladý záchranář a zdravotnické kroužky!

Zajímá vaše dítě práce záchranáře, chce porozumět tomu, jak funguje naše tělo a umět v pravý čas pomoci druhému, vědět kam zavolat, jak ošetřit poranění? Přihlaste jej proto do našeho výjimečného kroužku pro mladé záchranáře!

V našem kroužku se děti učí jak postupovat ve skutečných situacích, když se ony samy nebo někdo jiný ocitne v ohrožení. Děti se učí se pracovat s textem, ve skupinkách plní zadané praktické úkoly a odpovídají na otázky lektora. Využívají reálné záchranářské pomůcky. Připravená témata lekcí vedou k pochopení okolního světa a pravidel, které vedou k bezpečnému soužití ve společnosti, děti se učí nebýt lhostejnými a nemít strach poskytnout potřebnou pomoc.

Děti se v kroužku seznámí se základy první pomoci, besedují o činnosti hasičů, policistů a záchranářů. Získají povědomí o chování v krizových situacích. Bezpečně si vyzkouší metody fixace zlomenin, seznámí se s prací kynologa, osvojí si znalost důležitých telefonních čísel a varovných signálů či zásady zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí, efektivně se naučí správnému třídění odpadu či zásady pobytu v přírodě a základy topografie.

Vhodné pro: děti od 6 do 12 let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 60 minutách

Co mít s sebou: psací potřeby

Buďte připraveni na reálný svět a neponechejte nic náhodě. Zkušenosti z našeho kroužku využije vaše dítě po celý život. Těšíme se na vás!

rozvrh kroužku 112 – Mladý záchranář a zdravotnické kroužky