Milí rodiče, prosíme, pohlídejte si následujícíc pravidla, je nám vždy velmi líto, pokud nemůžeme smutné dítě na kroužek přijmout…

Dítě je do kroužku přihlášeno
Kdy bohužel nebude dítě vzato na kroužek:

  pokud nebude do stanoveného data uhrazeno kroužkovné (v hotovosti nebo převodem), lektor předá dětem upomínku, na základě které je rodič povinen na další lekci dodat doklad o provedené platbě (může i e-mailem na adresu pobočky, která kroužek organizuje), pokud se tak nestane, nebude dítě vzato na kroužek a nepřebíráme za něj zodpovědnost.
    nebude-li dítě vhodně oblečeno na daný kroužek (sportovní oblečení + obuv do tělocvičny)
    ve všech výše uvedených bodech bude dítě ponecháno ve ŠD, pokud do ní dochází, pokud ne, bude posláno domů, zůstane ve třídě MŠ, lektor ani společnost Kroužky za dítě nepřebírá zodpovědnost

Přihláška je platná vždy na daný školní rok.

Výjimkou jsou sezónní kroužky jako např. IN-LINE.

Pokud nebude dítě ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, prosíme neprodleně nás o tom písemně informujte, abychom volné místo mohli nabídnout dalším dětem.