Milí rodiče,

zde jsou ve zkrácené podobě důležité body o Kroužkách:
 1. Náš tým lektorů, pedagogů, metodiků a personalistů už téměř 20let organizuje zájmové kroužky pro děti přímo ve školách, a pořád nás to moc baví!

Děti zájmovým vzděláním provázíme podle akreditovaných metodických materiálů a neustále se vzděláváme v nových trendech pedagogiky a volnočasových aktivitách pro děti.

Ministerstvo školství nám udělilo medaili za mimořádnou pedagogickou činnost a Česká školní inspekce nám udělila nadprůměrné hodnocení! Toho si opravdu moc vážíme, a stejně tak je pro nás důležitá radost a úsměv každého našeho malého klienta.

Děláme naši činnost srdcem, tak jak nejlépe dovedeme, a věříme, že můžeme být prospěšní dětem, rodičům, školám, našim lektorům a vlastně celé společnosti.

 1. Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě! Vaše dítě lektor vyzvedne od paní učitelky, odvede do učebny nebo tělocvičny a po skončení kroužku opět vrátí paní učitelce do třídy, do školní družiny nebo předá rodiči.

Všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením, včetně psychotestu, doložení ověřených referencí a trestní bezúhonnosti. Lektoři pracují pod dohledem zkušených metodiků, a naši činnost pravidelně dohlíží Česká školní inspekce.

Máme řádně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu.

 1. Kroužky začínají v říjnu a datum 1. lekce je uvedeno u každého kroužku. Svou školu a kroužek snadno naleznete zde „vyberte si kroužek“
 1. Kroužky mají 30 lekcí za školní rok (pokud je kroužek 2x týdně, 60 lekcí za školní rok). Kroužky končí závěrečnou 30. lekcí a předáním vysvědčení, obvykle na přelomu května a června. 15 lekcí kroužků se neztotožňuje s pololetím školy.

 

 1. Dbáme na to, aby kroužky neodpadaly a vyučoval je jeden stálý lektor. Někdy se však může stát, že kroužek odučí zastupující kvalifikovaný lektor. Pokud musí být nějaká lekce zrušena z důvodu nemoci vyučujícího lektora nebo jiných organizačních důvodů, co nejdříve informujeme rodiče emailem, sms nebo telefonicky. Odpadlou lekci nahradíme posunutím závěrečné lekce o další týden později, tak aby bylo odučeno všech 30 lekcí.
 1. Po skončení každé lekce vám lektoři pošlou na e-mail informace, co se na kroužku dělo a na co se děti mohou těšit příště. Do Knihy dokumentace kroužků s docházkou a zápisem z každého kroužku můžete kdykoliv nahlédnout po přihlášení vaším variabilním symbolem ZDE.
 1. Kroužky navštěvují naši inspektoři a metodici. Cílem je neustále výuku kroužků zlepšovat. Na našich kroužcích jsou rodiče kdykoli vítáni, jen prosíme, nenarušujte svou přítomností průběh kroužku a respektujte přání našich lektorů, pokud vás pozvou jen na ukázkovou hodinu.
 1. Co mají mít děti sebou na kroužek a jaké je vhodné oblečení naleznete u každého oboru kroužku zvlášť rozepsané na „vyberte si kroužek“
 1. Přihlášením dětí na kroužek souhlasíte s pořizováním fotografií a videonahrávek z výuky kroužků, na nichž může být zachyceno vaše dítě a následně umístěno na našich webových stránkách, sociálních sítích, letácích a výukových materiálech. Váš případný nesouhlas, budeme samozřejmě respektovat, a foto vašeho dítěte se nikde neobjeví. Více na „gdpr“

 

 1. Kdykoliv nám zavolejte dotaz nebo přání, budeme vám vděčni za negativní i pozitivní zpětnou vazbu. Pokud se dozvíme sebemenší problém, okamžitě jej budeme řešit ke spokojenosti vás a vašich dětí.
 1. Cena většiny kroužků je 850 Kč za půl roku/za 15 lekcí. K této ceně se u některých kroužků jako je keramika, legorobotika, vědecké pokusy atd. připočítává cena za materiál, k ceně kroužku také musíme připočítat poměrnou sumu za nájemné, které platíme ve škole. Výši nájemného určuje zřizovatel školy, a většina našich partnerských škol se snaží, aby nájemné nebylo vysoké a cena kroužků tak byla dostupná pro všechny děti.
 1. V průběhu roku vás budeme zvát na různé akce pro děti, jako je Kroužkovaná podívaná, Taneční soutěž, Florbalový turnaj, a nebo na tábory a víkend v našem krásném táborovém areálu Kroužky nad Moníncem.

Děkujeme, že jste dočetli až sem, vašeho zájmu o naši činnost si vážíme!