Mgr. Soňa Hamsová

Metodička a pedagog uměleckých a tvořivých kroužků

Telefon: 773 344 818
E-mail: sona.hamsova@krouzky.cz

Soňa vystudovala Učitelství pro 2. stupeň základních škol na ZČÚ v Plzni a dále si rozšířila aprobaci o výtvarnou výchovu na univerzitě v Liberci. Pracovala šest let jako učitelka výtvarné výchovy, zeměpisu a pracovních činností na základní škole v Praze, zároveň  byla hlavním garantem pro vzdělávací oblast Umění a kultura a vedla kroužek kreativity. Nemalé zkušenosti získala také s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jako asistentka pedagoga.

V současné době působí v našem týmu jako Metodička výtvarných kroužků (Keramika, Tvořivý kroužek, S výtvarkou kolem světa, Švadlenka) a kroužku Vaření.

Výtvarné tvorbě se věnuje už od útlého dětsví přes malbu, kresbu, grafické techniky, umělecká řemesla a v poslední době se nejvíce věnuje fotografii, drátenictví, šperkařství, tisku a grafickéhmu designu. Práce jí naplňuje, když může své zkušenosti sdílet s ostaními a být průvodcem ve světe tvořivosti nejen pro děti, ale vytvářet podmínky pro seberealizaci pro každého.