Mgr. Jakub Vlach

Metodik a pedagog technických a edukativních oborů, koordinátor vzdělávání, sociální pedagog

Telefon: 775 334 922
Email: jakub.vlach@krouzky.cz

Jakub vystudoval obor sociální pedagogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a obor Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Absolvoval 250 hodinový výcvik měkkých dovedností pro práci se skupinou dětí a mládeže akreditovaný v systému DVPP MŠMT, dále je účastníkem komplexního výcviku v systemické supervizi a koučování (500 h).

Zájmovému vzdělávání se věnuje od roku 2008, kdy společně s přáteli založil neziskovou organizaci, která realizuje dětské tábory v duchu zážitkové pedagogiky. Od roku 2016 pracuje jako odborný metodik ve SVČ Kroužky pro děti Praha a externě spolupracuje s mnoha jinými subjekty. Po odborné stránce se věnuje zejména etopedii, didaktice zájmového vzdělávání, výchovnému poradenství a zážitkové pedagogice. Ve volném čase rád čte, chodí do divadla, cestuje.