Milí rodiče, přátelé kroužků a kolegové,

vítejte na stránkách společnosti Kroužky!

Již od roku 1999 organizujeme zájmové kroužky přímo v našich partnerských mateřských a základních školách po celé České republice a v Bratislavě. Pečujeme o smysluplný volný čas tisíců dětí, a velmi nám záleží na spokojenosti každé holčičky a chlapečka!

Jsme tým lektorů, pedagogů, metodiků a zkušených odborníků, a máme rádi děti. Baví nás provázet je světem vědy, sportu, umění a kreativity. Je pro nás radost prožít volný čas s dětmi a učit se od nich.

Jsme nezisková organizace a školské zařízení zapsané Ministerstvem školství ČR, které nás ocenilo medailí za mimořádnou pedagogickou činnost, a Česká školní inspekce nám udělila nadprůměrné hodnocení.

Kroužky vedeme podle našich metodických materiálů. Vytváříme a vydáváme vlastní metodické knihy a pomůcky. Investujeme do rozvoje nových prospěšných zájmových oborů jako jsou „vědecké pokusy“, „legorobotika“, „zálesáctví“, „mladý záchranář 112“, „s výtvarkou kolem světa“ atd.

Jsme hrdí na náš tým lektorů, s většinou kolegů spolupracujeme již mnoho let. Náš tým stále doplňujeme a nové lektory pečlivě vybíráme formou psychotestů a podrobného prověřování a zkoušek. Lektorský tým vedou zkušení metodici, kteří dohlíží na jejich činnost přímo na lekcích. Neustále se vzděláváme v oblasti nových trendů pedagogiky, zájmové činnosti a dětské psychologii.

Dlouhodobě se snažíme cenu kroužků držet co nejníže i přes růst mezd a růst cen veškerých pomůcek a služeb, které jsou pro zajištění kroužků nezbytné. Některé badatelské kroužky a kroužky angličtiny vedeme pro děti zcela zdarma! Naším přáním je, aby všechny děti mohly prostřednictvím zájmových kroužků rozvíjet svůj talent a nadání, a chceme tak přispět alespoň kapkou k lepšímu stavu celé společnosti. Chceme všem dětem zprostředkovat dostupné zájmové vzdělání, které je nasměruje na správnou cestu životem.

Ve školním roce 2016/2017 jsme dali 1 000 000 Kč dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, aby také mohly rozvíjet svůj talent, sportovat, tančit, tvořit, hravě se učit a smysluplně trávit volný čas v kroužkách s kamarády. A stále vycházíme vstříc rodičům a opatrovníkům sociálně znevýhodněných dětí.

Záleží nám na dobré spolupráci s našimi partnerskými školami, vždy se snažíme rychle reagovat na individuální přání a situaci.

Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě, a velmi si vážíme důvěry rodičů. Naše kroužky probíhají pouze v bezpečném prostředí ve školách, s bezpečnými pomůckami a pod vedením našich zodpovědných lektorů.

Vlastníme táborový areál Kroužky nad Moníncem v krásné přírodě na pomezí jižních Čech 80 Km od Prahy. Pořádáme zde letní tábory, víkendy a kroužkové soustředění, školy v přírodě a lyžařské kurzy.

Naším mottem je „vše pro dětský úsměv“ a dětská radost je zároveň největší motivací pro naši činnost.

Děkujeme všem spolupracovníkům a rodičům našich malých klientů!

 

Kroužkový tým