Naše nejbližší akce

Kroužkové tábory a akce pobočky PrahaProgramy akcí naleznete na www.krouzkynadmonincem.cz

Tábory pobočky Brno a Zlín

VÍCE

Kroužkové tábory pobočky Olomouc

VÍCE

KROUŽKOVANÉ PODÍVANÉ

Každoročně mají děti z tanečních, hudebních a divadelních oborů našich kroužků možnost předvést, co se během společně stráveného času naučily.

Vystoupení dětí na VÁNOČNÍ KROUŽKOVANÉ PODÍVANÉ konané většinou na vánočních trzích má neopakovatelnou atmosféru a  je pro všechny děti velikou motivací ke společné práci s novými kamarády hned o začátku školního roku. Zatím jsme byly na naše malé umělce vždy  náležitě pyšní.

Vystoupení na červnové KROUŽKOVANÉ PODÍVANÉ je naopak bonbonkem za celoroční úsilí lektorů i dětí. Všichni tanečníci, herci i muzikanti zde mají možnost předvést nejen ostatním kroužkovým dětem, ale také svým rodičům, babičkám, dědečkům a kamarádům, co se v průběhu celého roku naučili a ve velmi přátelské atmosféře se rozloučit se svými lektory a přivítat prázdniny. O přesném konání Kroužkovaných podívaných informují jednotlivé pobočky na facebokových i webových stránkách, pozvánky dostávají rodiče dětí mailem a nebo prostřednictvím lektorů.

Soutěže

Několikrát do roka mají děti ze sportovních kroužků možnost poměřit síly nejen mezi sebou v kroužku, ale také s ostatními sportovci ze všech kroužků napříč celým krajem. Vánoční FLORBALOVÝ TURNAJ je tak pro kluky a děvčata často jejich první konfrontace s dalšími týmy mimo jejich školní tělocvičnu a zároveň také možnost předvést rodičům, jak se jim v tomto sportu pod vedením lektora daří. Na jaře potom tradičně dostávají možnost svoje pozice obhájit, případně vylepšit na JARNÍM FLORBALOVÉM TURNAJI.

Dalším napínavým dnem v životě kroužků je TANEČNÍ SOUTĚŽ, která díky nadšení lektorů i dětí probíhá ve znamení radosti z tance bez ohledu na soutěžní umístění. Ačkoliv jde o soutěž, vítězem je v našich očích každý, kdo na pódiu vystoupí se svojí sestavou nebo choreografií a všichni navzájem jsou si především velikou inspirací.

Ostatní malí sportovci se většinou na jaře setkávají na ATLETICKÝCH DNECH doplněných turnaji ve FOTBALE a dalších MÍČOVÝCH HRÁCH. O přesném konání konkrétních akcí informují jednotlivé pobočky na facebokových i webových stránkách, pozvánky dostávají rodiče dětí mailem a nebo prostřednictvím lektorů.