Přihlašování do kroužků pro šk. rok 2018/19 bude zahájeno v průběhu měsíce srpna.