VÍTEJTE V KROUŽKU: BOJOVÉ SPORTY!

V kroužcích bojových sportů rozvíjíme u dětí tzv. komplexní sportovní průpravu: koordinaci, obratnost, rychlost, postřeh a základní prvky sebeobrany, kde si děti osvojí základní pohybové dovednosti. Potlačujeme jakoukoli formu agresivity nebo útočnosti a naopak prohlubujeme u dětí kamarádství a týmovou spolupráci. Na základě vlastní metodiky chceme seznámit děti se základy sebeobrany a vysvětlit, k čemu tyto bojové sporty slouží. A nejlepší na tom všem je, že je to pro kluky i holky.

V průběhu celého školního roku se děti seznámí s nejznámějšími druhy bojových sportů, jako je například karate, mini judo, kickbox a jiné. Naším cílem je naučit i nejmladší děti zautomatizovanou reakci sebeobrany pro případné napadení. Jde o sportovní průpravu a intenzivní přípravu na konkrétní bojová umění. V kroužku dbáme na sportování pro zdraví, zvyšujeme fyzickou kondici, obratnost, psychickou vyrovnanost, sebedůvěru, čestnost a kamarádství. Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace pohybů, reakce a ohebnosti.

Co čeká vaše děti v kroužku bojových sportů:

Po úvodní části lekce složené z nástupu s pozdravem dochází k postupnému zvyšování tepové frekvence, která je důležitá pro funkční a metabolickou přípravu organismu. Následuje dynamický strečink, tedy protažení svalových partií, které budou zatěžovány. Při nácviku nových pohybových dovedností je důležitá perfektní ukázka doprovázené slovním výkladem, kde jsou děti také upozorněny na nejčastější a největší chyby. Po ukázce následuje nácvik. Lekce dále zahrnuje cvičení zaměřená na rychlostně silový rozvoj, cvičení krátkého trvání a prováděná maximální intenzitou (sprinty, skoky, běhání po čtyřech, štafetové běhy s obměnami apod.).

Co budeme s dětmi v kroužku procvičovat:

  • Kotoul vpřed a vzad
  • Přemet stranou (základ)
  • Mosty
  • Všeobecná flexibilita – protahování
  • Pádová technika (pády vzad a vpřed, případně stranou)
  • Základy přetahů, přetlaků a držení soupeře (v různých pozicích)
  • Navázání kontaktu (snaha chytit nebo dotknout se soupeře, zabránění kontaktu protivníky)
  • Obrana proti objetí, škrcení a držení zápěstí
  • Základní dovednosti (polohy, přechody mezi polohami, pohyby paží, nohou, způsoby navazování doteku apod.)

Vhodné pro: děti od 4 let 

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách (ZŠ) a po 30 minutách (MŠ)

Co mít s sebou: pohodlné sportovní oblečení, vhodnou sportovní obuv, láhev s pitím

Neobávejte se dát vaše děti do kroužků bojových sportů! Naši zkušení lektoři povedou děti k přirozeným projevům soutěživosti a bojovnosti v souladu s dodržováním pravidel fair play, k rozvoji jejich sebekontroly, k naučení odpovědnosti sami k sobě a k předcházení potenciálně nebezpečných situací. Pokud jsme naplnili vaše představy a očekávání, jste vítáni a brzy ahoj na kroužku bojových sportů!

Rozvrh kroužku Bojové sporty