VÍTEJTE V KROUŽKU: 112 – Mladý záchranář a zdravotnické kroužky!

Má vaše dítě přirozený zájem o práci záchranáře, chce porozumět tomu, jak funguje naše tělo a umět v pravý čas pomoci druhému, vědět kam zavolat, jak ošetřit poranění? V kritických situacích totiž rozhodují minuty i vteřiny a právě vaše dítě může zachránit život jinému člověku nebo dokonce samo sobě. Přihlaste je proto do našeho výjimečného kroužku pro mladé záchranáře!

V našem kroužku se děti učí jak postupovat ve skutečných situacích, když se ony samy nebo někdo jiný ocitne v ohrožení. Děti se učí se pracovat s textem, ve skupinkách plní zadané praktické úkoly a odpovídají na otázky lektora. Využívají reálné záchranářské pomůcky. O navozených situacích hovoří mezi sebou i s lektorem. Připravené náměty vedou k pochopení okolního světa a pravidel, které vedou k bezpečnému soužití ve společnosti. Děti se učí nebýt lhostejnými k sobě ani ke svému okolí a především nemít strach poskytnout potřebnou pomoc a péči.

Děti se v kroužku seznámí se základy první pomoci, besedují o činnosti hasičů, policistů a záchranářů. Získají povědomí o chování v krizových situacích. Naučí se jak předcházet vzniku takových situací, což výrazně přispěje ke zmírnění škod na zdraví i majetku. Učí se být připraveni pomáhat a chránit. Bezpečně si vyzkouší metody fixace zlomenin, seznámí se s prací kynologa, osvojí si znalost důležitých telefonních čísel a varovných signálů či zásady zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí, efektivně se naučí správnému třídění odpadu či zásady pobytu v přírodě a základy topografie. Děti se tak stávají plnohodnotnými občany s velkým přínosem pro společnost.

Vhodné pro: děti od ... do … let

Délka a čas trvání: v průběhu školního roku proběhne 30 lekcí po 45 minutách

Co mít s sebou: psací potřeby

Buďte připraveni na reálný svět a neponechejte nic náhodě. Zkušenosti z našeho kroužku využije vaše dítě po celý život. Těšíme se na vás!

rozvrh kroužku 112 – Mladý záchranář a zdravotnické kroužky