Přihlášení do systému pro rodiče a lektory

PhDr. Mgr. Marek Vraný

ředitel SVČ a SVČSČ

Telefon: 606 661 078
E-mail: marek.vrany@krouzky.cz


Marek díky svým pěti dětem ví, jak je důležité, aby děti svůj volný čas trávily smysluplně. Sport, poznání, tvoření a zábava! To je nejlepší obrana proti nebezpečné nudě.

Marek vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu obor tělesná výchova a sport a na fakultě sociálních studií úspěšně obhájil svou rigorózní práci na téma „Syndrom zanedbávaného, zneužívaného a týraného dítěte“. Je stále aktivním učitelem. Své znalosti a zkušenosti uplatňuje při řízení Střediska volného času tak, aby nejen děti, ale také celý organizační tým a lektoři byli spokojeni a práce je bavila.